ДЪГА - символ на:

Дъга
И малки и големи се радват на така нареченото природно явление ДЪГА
Хора от различна народност и религия вярват, че мине ли човек под дъгата, всички негови желания се сбъдват.
Според поверията, дъгата представлява пътят и връзката между небето и земята. Тя е и своеобразен мост, който поставяли боговете, за да свържат техния и нашия земен свят.
Пигмеите от Централна Африка вярват, че Бог им показва добронамереността си посредством дъгата.
А хората от племето Догони считат дъгата за пътят на Небесния Овен от небето до земята.
Според древногръцките митове и легенди, дъгата е символ на Хермес – бързият вестоносец на боговете, символизиращ отношенията между небето и земята, между хората и висшите сили.
В Китай обединението от цветовете на дъгата се свързва с ИН-ЯН, знакът за хармония и плодородие, мъжкото и женското начало.
В Индия и Месопотамия седемте цвята на дъгата се разглеждат като символи на 7-те небеса.
В Тибет дъгата е олицетворение на душата, издигаща се към небето.
Според други поверия, когато небесната вода свършила, дъгата се появила, за да вземе вода от земята.
По цветовете на дъгата стопаните предсказват каква ще е реколтата. Ако преобладава зеленият цвят, това означава, че ще има много трева за добитъка. Ако преобладава жълтият цвят, ще има много добър добив на жито и царевица.
Ако най-ярък е червеният цвят – ще има много грозде и бъчвите ще се напълнят с вино.
Когато решавахме какво да е името на Психологическия център и гледахме към природата, видяхме ДЪГА-та и си казахме, ето го името - ДЪГА, като символ на взаимовръзка между Земното и Божественото, Телесното и Духовното, Индивидуалното и Колективното, Съзнаваното и Несъзнаваното, Човека и Природата. Също така и като символ за щастие, път, посока и т.н. 
Tyxo.bg counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg