За мен като професионалист

Психолог
Тинка Георгиева - психолог

0876613640

Председател на Сдружение "Психологически център - ДЪГА" от 2012г.

Обучителни програми:
Октомври 2011 - към момента
В обучителната програма на Българско общество по аналитична психология "Карл Г. Юнг" - БОАП "К. Г. Юнг"

Май 2010 – към момента

Сдружение Институт за психодраматични практики „Хирон”

Ниво за личен опит – преминато

Ниво за психодрама асистент - преминато

Ниво за психодрама терапевт - текущо

Ноември 2009 – Ноември 2009

Фондация „Асоциация Анимус”

Обучителен тренинг за Гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие

Юли 2004 – Юли 2004

Проучване и обучение на кандидат приемни родители, семейства

Февруари 2004 – Февруари 2004

Подобряване на практическите умения за работа със Съда при дела, засягащи правата на детето

Юни 2003 – Октомври 2003

Фондация „Асоциация Анимус”

Оценка на случай и план за работа. Въвеждане на екипност и супервизия. Превенция на синдрома на професионално изгаряне. Работа с деца, преживели сексуално насилие. Работа с деца в ситуация на домашно насилие.

Януари 2003 – Май 2003

Управление на социалните услуги за деца и семейства» и «Социална работа с деца и семейства» 

Ноември 2002 – Декември 2002

Българска асоциация по хипноза

Курс по хипнотерапия – водещ Милен Николов

Май 2002 – Май 2002

Курс по резилианс

Март 2002 – Октомври 2002

Българска асоциация по хипноза

Курс по хипноза – водещ Милен Николов

Септември 1996 – Юли 2001

Магистратура по социална психология; специализация: социална превенция

ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград


МЕСТОРАБОТИ:

Сдружение "Психологически център - ДЪГА" - понастоящем

"Дъга77" ЕООД - понастоящем

Психолог по проект на Български Червен Кръст /БЧК/

Психолог и групов терапевт в ТОЦ "Пумпелина"

Психолог във фирма за психотестове за шофьори

Психолог в ЦОП - гр. Пирдоп, почасово

http://pirdop.bg/index.php?option=news&news_id=601

Психолог в ИСДП - гр. София

Консултант на Национална телефонна линия за деца 116 111 към Асоциация Анимус

Психолог в отдел "Закрила на детето" към ДСП - гр. София

Консултант на Гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие


Сподели
Tyxo.bg counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg