Водене на групи за взаимопомощ - родителство; осиновяване; приемничество; бременност

Групите за взаимопомощ предполагат няколко участника с различен или идентичен и близък по същност проблем.
Групата е насочена към назоваване и осмисляне на личния опит. Участниците сами решават за какво да говорят. Те могат да внесат различни акценти в работата /междуличностни отношения, затруднения, решаване на конфликти и др./ и да експериментират нови поведенчески модели.
Участието в такъв вид групова работа цели решаване на затрудненията, изслушване на други мнения и предложения за решение, продиктувани от друг отминал личен опит, взаимопомощ и подкрепа.

За включване е необходимо да бъде направено предварително лично интервю с участника! 

При:
- Емоционални травми;
- Проблеми в общуването;
- Родителство;
- Осиновяване;
- Приемничество;
- Семейни раздели;
- Кризи;
- Тревожности;
- Депресии;
- Непосещаване на училище;
- Хиперактивност и/или дефицит на вниманието;
- Преживели насилие в семейната двойка;
- Училищен тормоз;
- Личностно израстване;
- Емоционални и поведенчески проблеми;
- Аутизъм; ДЦП; др.
Tyxo.bg counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg