Консултации с ПСИХОЛОГ и психотерапия

Консултации с ПСИХОЛОГ и психотерапия
Всяка една среща със специалист-психолог се нарича сесия. Продължителността на всяка сесия обикновено е: за пълнолетни - 50 до 60мин., а за деца - 45 до 50мин. По време на първоначалната сесия /която продължава около 60 - 90 мин./ ще бъде направена формулировка на проблема, оценка и прогноза. Възможно е първоначалната среща между клиент и психолог да завърши с еднократна консултация. В случаите, когато проблемът не може да бъде решен само с една консултация, заедно с клиента се договарят още на брои сесии като се изгражда терапевтичен план.  

При:
- Емоционални травми;
- Проблеми в общуването;
- Родителство;
- Осиновяване;
- Приемничество;
- Семейни раздели;
- Кризи;
- Тревожности;
- Депресии;
- Непосещаване на училище;
- Хиперактивност и/или дефицит на вниманието;
- Преживели насилие в семейната двойка;
- Училищен тормоз;
- Личностно израстване;
- Емоционални и поведенчески проблеми;
- Аутизъм; ДЦП; др.
Tyxo.bg counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg