Предлагани от нас услуги

за повече информация отидете в меню услуги

Консултация с психолог

Всяка една среща със специалист-психолог се нарича сесия. Продължителността на всяка сесия обикновено е : за пълнолетни - 50 мин.

Водене на групи за взаимопомощ

Групите за взаимопомощ предполагат няколко участника с различен или идентичен и близък по същност проблем.

Онлайн консултация

On-line консултирането от психолог Ви дава възможност да зададете въпросите си към специалиста в рамките на една консултативна сесия - от 50 минути.

Тренинг на колективи

Различните варианти на тренинги представляват система от методи за подпомагане и промяна на отделния човек, работния екип, работната атмосфера и организацията като цяло.