За Психологически център-ДЪГА

Значение

Мисия, Цели, Принципи

Сдружение "Психологически център - ДЪГА" работи терапевтично с пълнолетни и юноши в посока на решаване на проблеми, разбиране на появили се симптоми, себерефлексия, опознаване на себе си, развитие, надграждане на уменията си, повишаване на личния си потенциал за справяне.
Ценим високия професионализъм и качество в работата си. Считаме, че всеки човек е уникален , поради което в работата с клиентите си залагаме на индивидуален подход.
Следваме темпа на клиента , защото той е най-важен в терапевтичния процес.

Можем да Ви бъдем полезни при следните случаи :

 • Емоционални травми
 • Проблеми в общуването
 • Проблеми в двойката мъж-жена
 • Конфликти
 • Тревожности, притеснения, паник-атаки
 • Преживяване на загуби на значими хора
 • Кариерно ориентиране
 • Търсене на отговори при лични неуспехи особено при повторяемост и др.

 • Наши клиенти са търсели услугите ни по въпроси, касаещи родителстване, страхове, тревожности и тревожни разстройства, осиновяване, приемна грижа, загуба на близък, депресии, проблеми във взаимоотношенията, раздели, кризи, проява на насилие в семейната двойка, паник-атаки, както и за терапия и работа с деца със СОП, ДЦП, аутизъм и други.
  Ценим доверието и личностното израстване, което клиентите ни постигат благодарение на психотерапевтичния процес.

  Услугите, които предоставя "Психологически център - ДЪГА" са :

 • Психотерапия - индивидуална и групова
 • Психологически консултации - предимно за пълнолетни, за юноши
 • Работа в групи за взаимопомощ - родителство, осиновяване, приемна грижа, бременност, тренинги по различни теми
 • On-line консултиране
 • Тренинги и обучения на колективи
 • Организиране на teambuilding
 • Ателиета по различни теми
 • Подкрепа за лесна адаптация в детска градина
 • Други

 • Сдружение "Психологически център - ДЪГА" е създадено да съдейства за :

 • Опознаване на своето индивидуално "Аз", по-добро разбиране на себе си и личностно израстване
 • Позитивно общуване и разбирателство между хората
 • По-добро сътрудничество и взаимопомощ
 • Сплотяване на колективи в организации
 • По-добро разбиране и подкрепа между деца и родители
 • Предлагане на психологическа и психотерапевтична помощ
 • Психическото здраве на човека

 • Принципи на работа :

 • Професионализъм
 • Внимание и добро отношение
 • Уважение и зачитане на клиента
 • Опазване на личната тайна
 • Информиране
 • Спазване на правото на личен избор на клиента
 • Индивидуален подход и други


 • И малки и големи се радват на така нареченото природно явление ДЪГА.
  Хора от различна народност и религия вярват, че мине ли човек под дъгата, всички негови желания се сбъдват.
  Според поверията, дъгата представлява пътят и връзката между небето и земята. Тя е и своеобразен мост, който поставяли боговете, за да свържат техния и нашия земен свят.
  Пигмеите от Централна Африка вярват, че Бог им показва добронамереността си посредством дъгата, a хората от племето Догони считат дъгата за пътят на Небесния Овен от небето до земята.
  Според древногръцките митове и легенди, дъгата е символ на Хермес – бързият вестоносец на боговете, символизиращ отношенията между небето и земята, между хората и висшите сили. В Китай обединението от цветовете на дъгата се свързва с ИН-ЯН, знакът за хармония и плодородие, мъжкото и женското начало. В Индия и Месопотамия седемте цвята на дъгата се разглеждат като символи на 7-те небеса. В Тибет дъгата е олицетворение на душата, издигаща се към небето.
  Според други поверия, когато небесната вода свършила, дъгата се появила, за да вземе вода от земята.
  По цветовете на дъгата стопаните предсказват каква ще е реколтата. Ако преобладава зеленият цвят, това означава, че ще има много трева за добитъка. Ако преобладава жълтият цвят, ще има много добър добив на жито и царевица. Ако най-ярък е червеният цвят – ще има много грозде и бъчвите ще се напълнят с вино.
  Когато решавахме какво да е името на Психологическия център и гледахме към природата, видяхме ДЪГА-та и си казахме, ето го името - ДЪГА, като символ на взаимовръзка между Земното и Божественото, Телесното и Духовното, Индивидуалното и Колективното, Съзнаваното и Несъзнаваното, Човека и Природата. Също така и като символ за щастие, път, посока и т.н.

  Професионално етичен кодекс