Тренинги на колективи

Различните варианти на тренинги представляват система от методи за подпомагане и промяна на отделния човек, работния екип, работната атмосфера и организацията като цяло.

В тренингите се използват различни техники и ролеви игри.
Тренингите могат да бъдат - за сплотяване на колектива, за освобождаване на емоционално напрежение, за разширяване на знанията и уменията в различни сфери, за общуване и себепознание.

При заявка се изработва отделен дизайн, съобразен с проблематиката, спецификата, потребностите и постигането на определени цели на организацията.