Водене на групи за взаимопомощ

родителство, осиновяване, приемничество, бременност

Групите за взаимопомощ предполагат няколко участника с различен или идентичен и близък по същност проблем.
Групата е насочена към назоваване и осмисляне на личния опит. Участниците сами решават за какво да говорят. Те могат да внесат различни акценти в работата /междуличностни отношения, затруднения, решаване на конфликти и др./ и да експериментират нови поведенчески модели.

Участието в такъв вид групова работа цели решаване на затрудненията, изслушване на други мнения и предложения за решение, продиктувани от друг отминал личен опит, взаимопомощ и подкрепа.

За включване е необходимо да бъде направено предварително лично интервю с участника!

Групите за взаимопомощ са подходящи при следните случаи :

 • Емоционални травми
 • Проблеми в общуването
 • Родителство
 • Осиновяване
 • Приемничество
 • Семейни раздели
 • Кризи
 • Тревожности
 • Депресии
 • Непосещаване на училище
 • Хиперактивност и/или дефицит на вниманието
 • Преживели насилие в семейната двойка
 • Училищен тормоз
 • Личностно израстване
 • Емоционални и поведенчески проблеми
 • Аутизъм
 • ДЦП
 • Други