Консултация с психолог

Всяка една среща със специалист-психолог се нарича сесия. Продължителността на всяка сесия обикновено е : за пълнолетни - 50 мин. По време на първоначалната сесия (която продължава около 60 мин.) ще бъде направена формулировка на проблема, оценка и прогноза.
Терапевтичният план се договаря с клиента.
Подходяща е при следните събития :

 • Емоционални травми
 • Проблеми в общуването
 • Родителство
 • Осиновяване
 • Приемничество
 • Семейни раздели
 • Тревожности
 • Кризи
 • Депресии
 • Непосещаване на училище
 • Хиперактивност и/или дефицит на вниманието
 • Преживели насилие в семейната двойка
 • Личностно израстване
 • Емоционални и поведенчески проблеми
 • Аутизъм
 • ДЦП
 • Други